ผลงาน/บริการ

บริการหน่วยงาน

 

บริการผลิตสื่อ 

ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ,จัดทำคลิปวิดีโอ,ออกแบบ

Infographic,ออกแบบสื่อเพื่อการเผยแพร่ 

สื่อเหมาะสมสำหรับคนหูหนวก 

 

 บริการตรวจงานและสคริปท์ 

ให้คำปรึกษาด้านการเขียนและตรวจงานทุกประเภทสื่อ


 

บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ให้บริการและดูแลเครื่อง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

และห้องสตูดิโอจัดกิจกรรมและโครงการพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ 

ให้บริการด้านพิธีกรภาษามือ/ผู้ดำเนินรายการ

สนับสนันภารกิจของสมาคมและส่วนงานPowered by MakeWebEasy.com